KRAUS, Jan. Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla v kategorii všeobecného letectví [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57335. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Třetina.
Uložit do Citace PRO