BUČEK, Radek. Centrální dispečink pro řízení železniční dopravy Praha - příprava realizace a řízení stavby [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2016 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57345. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO