KOSTELECKÝ, Jiří. Numerické modelování přepadu přes nouzové přelivy [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57439. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Zbyněk Zachoval.
Uložit do Citace PRO