MALÉŘOVÁ, Tereza. Obchodní centrum Orlová - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57465. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Vlčková.
Uložit do Citace PRO