KREJČÍ, Josef. Chování feroelektrik v elektrickém poli [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/575. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Martin Frk.
Uložit do Citace PRO