CHALUPSKÁ, Eva. Penzion pro seniory [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57551. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivana Utíkalová.
Uložit do Citace PRO