TEJKL, Jakub. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5760. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO