JULINOVÁ, Patricie. Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti prodejny potravin [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2016 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57609. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Bečkovský.
Uložit do Citace PRO