TRAJER, Štěpán. Zdroje tepla pro vytápění občanské budovy [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57639. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO