KOŘISTA, Ján. Energetický audit [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57818. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO