CHATTERJEE, A. a S. K. PARUI. A Dual Layer Frequency Selective Surface Reflector for Wideband Applications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 67-72 [cit. 2020-05-31]. DOI: 10.13164/re.2016.0067. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57911
Uložit do Citace PRO