ZHANG, J., T. JIN, Y. HE a Z. M. ZHOU. A Centralized Processing Framework for Foliage Penetration Human Tracking in Multistatic Radar. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 98-105 [cit. 2019-01-23]. DOI: 10.13164/re.2016.0098. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57915
Uložit do Citace PRO