KALKAN, Y. A Novel Data Association Method for Frequency Based MIMO Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 194-199 [cit. 2019-08-19]. DOI: 10.13164/re.2016.0194. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57927
Uložit do Citace PRO