RÖBSTECK, Vilém. Grafické studio Plus 420 728 528 648 [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57933. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Žaneta Kögler.
Uložit do Citace PRO