SCHEJBAL, V., P. BEZOUSEK, D. CERMAK, Z. NEMEC, O. FISER a M. HAJEK. UWB Propagation through Walls. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(1), 17-24 [cit. 2019-11-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57941
Uložit do Citace PRO