VÁPENÍK, Radovan. Automatická optická inspekce [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/580. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO