HAZDRA, P., M. POLIVKA a V. SOKOL. Microwave Antennas and Circuits Modeling Using Electromagnetic Field Simulator. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(4), 2-10 [cit. 2019-08-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58013
Uložit do Citace PRO