GALABOV, M. Implementation of IMDCT Block of an MP3 Decoder through Optimization on the DCT Matrix. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(4), 22-26 [cit. 2019-08-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58065
Uložit do Citace PRO