PARTYK, M., J. POLEC a I. KOLINGEROVA. Hybrid Scheme with Triangulations for Transform Coding. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(3), 42-45 [cit. 2019-01-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58107
Uložit do Citace PRO