OREL, D. a J. ROZMAN. A Computer Simulation of Ultrasound Thermal Bio-Effect in Embryonic Model. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(4), 26-30 [cit. 2020-02-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58116
Uložit do Citace PRO