POKORNÝ, Jiří. Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v jazyce PHP [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5812. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Stanislav Uchytil.
Uložit do Citace PRO