TOBES, Z. a Zbyněk RAIDA. Improvements of Analog Neural Networks Based on Kalman Filter. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002, 11(1), 6-13 [cit. 2020-05-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58135
Uložit do Citace PRO