RÁŽOVÁ, Michaela. Stanovení inositolu v léčivých přípravcích pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2016 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58169. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Pazourek,, Jiří Pazourek,, Jiří.
Uložit do Citace PRO