ANDRAS, L. a J. CHMURNY. Image Compression by Gabor Expansion. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(2), 5-8 [cit. 2020-02-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58184
Uložit do Citace PRO