KOLLAR, M. Flip-Flop Sensor Controlled by Slow-Rise Control Pulse. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(3), 34-38 [cit. 2020-07-14]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58200
Uložit do Citace PRO