MATOUSEK, Z., J. KURTY a I. MOKRIS. Ground Radar Target Classification Using Singular Value Decomposition and Multilayer Perceptron. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(4), 36-40 [cit. 2019-08-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58208
Uložit do Citace PRO