CHROMY, I. Possibilities of Using Several Discrete Transforms for the Video Compression. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(1), 13-16 [cit. 2020-05-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58217
Uložit do Citace PRO