WILFERT, O. a Viera BIOLKOVÁ. Network Communication by Optical Directional Link. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999, 8(1), 38-40 [cit. 2019-08-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58261
Uložit do Citace PRO