MARTAUS, Pavel. Vyhledávání přesných a přibližných repetic v sekvenci DNA na základě porovnávaní znaků [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5827. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimíra Kubicová.
Uložit do Citace PRO