TOBES, Z. a Zbyněk RAIDA. Analysis of Recurrent Analog Neural Networks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998, 7(2), 9-14 [cit. 2020-06-04]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58333
Uložit do Citace PRO