SCHEJBAL, V. Comparison of Propagation over Irregular Terrain. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(3), 6-9 [cit. 2020-07-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58366
Uložit do Citace PRO