NOUZA, J., J. PSUTKA a J. UHLIR. Phonetic Alphabet for Speech Recognition of Czech. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997, 6(4), 16-20 [cit. 2020-06-05]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58374
Uložit do Citace PRO