POLCAROVÁ, Markéta. ANYTHING IS A THING ENOUGH TO PARTY [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58392. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.
Uložit do Citace PRO