NOVOTNY, M. a J. JAN. Design of IIR Filters by Impulse Response Optimisation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996, 5(2), 19-21 [cit. 2020-07-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58413
Uložit do Citace PRO