HARAKAL, M. a J. CHMURNY. Image Generation by Octree. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996, 5(3), 1-5 [cit. 2020-06-04]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58416
Uložit do Citace PRO