MIKULA, V. Learning the Neural Networks by the Set of Patterns Having the Form of Fuzzy Data. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(2), 22-25 [cit. 2020-02-24]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58456
Uložit do Citace PRO