VLCEK, K. Remote Control and Testing of the Interactive TV-Decoder. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995, 4(4), 9-12 [cit. 2020-08-15]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58464
Uložit do Citace PRO