BLACK, T. The Current State of Mobile Communications in Europe. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 3(1), 21-27 [cit. 2020-07-06]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58478
Uložit do Citace PRO