WILFERT, O. Atmospheric Optical Communications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 3(3), 15-17 [cit. 2019-11-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58492
Uložit do Citace PRO