KOLKA, Zdeněk a V. MICHALEK. Digitally Controlled Linear Four-Port Network. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 3(3), 26-28 [cit. 2020-05-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58495
Uložit do Citace PRO