CTYROKY, J., J. JANTA, M. SKALSKY a J. SCHROFEL. Diagnostic Methods for Planar Optical Waveguides. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 4(4), 5-8 [cit. 2019-08-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58498
Uložit do Citace PRO