HU, Zhijian, G. KING a D. AL-DABASS. An Optical Carry Chain Fast Adder. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994, 4(4), 21-24 [cit. 2019-08-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58502
Uložit do Citace PRO