ROČEK, Jakub. Georytmus [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58513. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.
Uložit do Citace PRO