ROČEK, Jakub. Georytmus [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58513. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.
Uložit do Citace PRO