TOMANOVÁ, Anna. Bez názvu [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58517. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.
Uložit do Citace PRO