MICHÁLKOVÁ, Kateřina. Nic kolem nás [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58524. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.
Uložit do Citace PRO