PŮČEK, Ondřej. Lázně + [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jan Kristek.
Uložit do Citace PRO