GIMERSKY, M. a J. BORNEMANN. Utilisation of Symmetry Properites for the Pattern Analysis of Mutually Coupled Patch Radiators. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1, 11-16 [cit. 2020-07-06]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58624
Uložit do Citace PRO