DOSTAL, T. a J. MIKULA. Signal-Flow Graph Network Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1(1), 14-20 [cit. 2020-02-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58631
Uložit do Citace PRO