BUZEK, O. a J. CERMAK. Standard Time and Frequency. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1(2), 22-26 [cit. 2020-07-13]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58638
Uložit do Citace PRO