MIERNA, Jana. Vliv povrchu elektrod na generaci ozónu v dielektrickém bariérovém výboji [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58663. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Věra Mazánková.
Uložit do Citace PRO